Biografia                          

Radacki Zbigniew Raimund (27.08.1932 Świecie k.Grudziadza), dr historii sztuki: Uniwersytetu Poznańskiego (1955), dr (1970).

W 1955-58 pracował w Wojewόdzkim Urzędzie Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 1958-1972 Kierownik Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej Przy Oddziale PP Pracowni Konserwacji Zabytków (PKZ) w Szczecinie, prowadził prace nad dokumentacją wielu dworów, pałaców, zamków, ratuszy, kościołów, kamienic z obszaru Pomorza i Ziemi Lubuskiej, prowadząc jednocześnie nadzór konserwatorski nad ich odbudową: ratusze w Sczecinie, Stargardzie, Kamieniu Pom., Chojnie, Trzebiatowie, Kożuchowie; zamki w Szczecinie, Płotach, Tucznie, Darłowie, Swidwinie, Bytowie, Pęzinie, Głogowie; kościoły w Szczecinie (katedra), Głogowie (kolegiata-zabezpieczenie jako ruiny).

W 1973-1981 sprawując funkcję zastępcy dyryrektora Oddziału PP PKZ  Szczecin do spraw naukowych utworzył Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki, Badań Architektury i Urbanististyki, Etnograficzną, Archeologiczną i Konserwacji Chemicznej.

W 1973-1980 prowadził wykłady z historii architektury średniowiecznej i seminaria z konserwatorstwa dla studentów architektury Politechniki Szczecińskiej.

W 1971-1983 pełnił nadzór konserwatorski nad pracami zagranicznymi Przedsiębiorstwa: w Stralsundzie (kamienice), Poczdamie (Neue Kammern-Sanssouci), Braunschweigu (kamienice), Quedlinburgu (kamienice).

W 1983 wyjechał na stałe do Niemiec. Tu od 1985-1995 pełnił funkcję konserwatora zabytków miasta Moguncji/Mainz, opracowując materiały do orzeczeń o uznaniu za zabytek i do 3-go tomu monografii miasta, nadzorował prace restauracyjne kamienic.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tych dziedzin m.i. Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego (1976), Dzieje architektury klasztoru w Kołbaczu, w:Kołbacz-przeszłość i terażniejszość (1978), Historia i budowa kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie (Materiały Zachodnio-Pomorskie, 1962), Mecenat książąt zachodniopom. w XVI i XVII w. w:Funkcja dzieła sztuki (1978), Problem odbudowy starych miast na przykładzie Szczecina (Ochrona Zabytkόw, 1978,1), Rozwoj przestrzenny i zabytkowa zabudowa Pyrzyc w XIII-XIX w. (Przegl. Zach.-Pom., 1969,3) oraz szereg krótkich monografii poświęconych poszczególnym zamkom Pomorza Zachodniego (Pęzino, Płoty, Karlino, Swobnica, Swidwin, Złocieniec).

Po 1995 r. publik.: Burgen Hinterpommern, w podręczniku: Bürgen in Mitteleuropa (1999), Die Fürstenburg in Stettin/Szczecin (2000), Die Fürstenburg in Rügenwalde/Darłowo (2005) obydwa w: Bürgen und Schlösser oraz Suplement zamków Pomorza Zachodniego w: Materiały Zach.-Pom. Nowa Seria, t.II/III,zesz.2, 2005/6 (2008).

Biographie

Radacki Zbigniew Raimund (geb.27.08.1932) in Schwetz, Kr. Graudenz, Dr. der Kunstgeschichte an der Universität Posen (1955), Dr (1970)

1955-1958 Denkmalpfleger im Regierungsbezirk Stettin
1958-1972 Leiter des Atelier Kunstwissenschaftliche Dokumentation bei Staatlichen Werkstätten für Denkmalpflege (PKZ) in Stettin. Fachliche Aufsicht bei Restaurierung der Baudenkmäler im geographischen Bereich zw. Stolp/Hinterpommern bis Sorau in der Lausitz, gleichzeitig Erfassung der historischen Dokumentation von Herrenhäusern, Schlösser, Burgen, Rathäuser, Kirchen, Bürgerhäuser: Rathaus in Stettin, Stargard, Kammin, Königsberg, Treptow, Freystadt, Glogau; Burgen in Stettin, Plathe, Tütz, Rügenwalde, Schivelbein, Bütow, Pansin, Glogau; Kirchen in Stettin St.Peter u. Paul, Glogau Stiftskirche.
1973-1981 Stellvertreter Direktor der Abteilung PKZ - Stettin für Wissenschaftliche Tätigkeit. Hat neue Ateliers berufen: f. Konservierung der Plastik, Forschung der Architektur, Ethnographie, Chemische Konservierung der Architektur und Skulptur.
1973-1981 Adjunkt an der Technischen Akademie Stettin im Bereich Mittelalterliche Architektur und Seminare: Restaurierung
1971-1983 Denkmalpflegerische Aufsicht im Ausland, Arbeiten: Stralsund – Bürgerhäuser, Potsdam Neue - Kammern – Sanssouci, Braunschweig – Bürgerhäuser, Quedlinburg –Bürgerhäuser
1983 Ausgewandert in die Bundesrepublikdeutschland
1985-1995 Denkmalpfleger bei der Stadtverwaltung Mainz: denkmalpflegerische Bauaufsicht, Bearbeitung der Unterlagen für Unterdenkmalschutz, Dekrete

Ab 1995 Rentner

Publikationen (nur die Titel sind übersetzt in Deutsch)

1.   Die Forschung an der Domkurie in Kammin (1958)
2.   Mittelalterliche Speicher an der Unteren Weichsel (1959)
3.   Der historische Landbau im Stettiner Bezirk (1959)
4.   Die Burgen Pommern und ihre Entstehung (1960)
5.   Burg Pansin (1962)
6.   Burg Wildenbruch (1962)
7.   Geschichte und der Bau Kirche St. Peter und Paul in Stettin (1962)
8.   Aufbau des Schlösschen von Velthusen, Luisenstraße 13 in Stettin (1964)
9.   Burg Schivelbein (1963)
10. mit J. Kruppe u. A. Kasinowski: Ausgrabungen des Klosters Kolbatz (1961, 1964 u. 1965)
11. mit P.Gartkiewicz u. J. Widawski: Bischofsburg Körlin (1966)
12. Burgen Pommern (1968)
13. Domkurie in Kammin (1967)
14. Stadtentwicklung von Pyritz und seine Baudenkmäler zw.13. u.18.Jh. (1969)
15. Burg Plathe (1970)
16. mit.M.Glinska u. Z. Fafius: Das Mäzenatentum der Fürsten von Pommern (1972)
17. Fürstenburgen in Pommern (1973)
18. Stettiner Schloss in Zeichnungen von J.J. Zeuner (1973)
19. Mittelalterliche Burgen Pommern (1976)
20. Beispiel Stettin bei Aufbau anderer Altstädte (1978)
21. Anfang des Burgen Architektur in Pommern (1978)
22. Anfang der Architektur in Pommern (1978)
23. Geschichte des Klosters Kolbatz (1979)
24. Rezension des Artikels E. Cnotliwy u. R. Rogosz: Fürstenburg in Stettin“ (1993)
25. Rezension J. Kochanowska: Kunstkultur auf dem Hofe der Stettiner Fürsten im 16.Jh. (1997)
26. Burgen Hinterpommern, in: Burgen in Mitteleuropa (1999)
27. Fürstenburg Stettin (2000)
28. Burgen Problematik und die Archäologie (2001)
29. Fürstenburg Rügenwalde (2005)
30. Diskussion über den Architekten von Ausbau der Burg Stettin in ein Schloss (2004)
31. Suplemment zu „Mittelalterliche Burgen Pommern von 1976“ (2005/6)
32. Redaktion des Stadtbuches“1200 Jahre Osthofen“ (1984)