Bibliografia moich publikacji
Bibliografie meiner Publikationen

1. Zbigniew Radacki. Sprawozdanie z badań nad domem kurii bispkupiej w Kamieniu Pom., 
    w. Materiały Zachodniopomorskie, t. IV (1958), s. 425 - 430
2. Spichlerze gotyckie nad Dolną Wisłą, w. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im.
    A.Mickiewicza,  Historia Sztuki, zesz. 1 (1959), s. 3 - 70
3. Tradycyjne budownictwo wiejskie w woj. szczecińskim, m-nik "Szczecin", nr 8/9, 1959,
    s. 117 - 135
4. Zamki Zachodniopomorskie i ich geneza, w. Materialy Zachodniopom. t.VI (1960),
    s. 363 - 389
5. Zamek w Pęzinie, m-nik "Szczecin", 1962, nr 7/8, s. 51 - 64
6. Zamek w Swobnicy, m-nik "Szczecin", 1962, nr 1/2, s. 21 - 34
7. Historia i budowa kościoła św.Piotra i Pawła w Szczecinie, w. Materialy Zachodniopom.,
    t.VIII (1962), s. 275 - 298
8. Odbudowa barokowego pałacyku przy ul.Staromłyńskiej 13 w Szczecinie Przegląd
    Zachodnio-Pomorski, nr 5 (1964), s. 111-115 
 9. Zamek w Świdwinie, w. Biblioteka Słupska, 1963,
10. Z.Radacki, J.Kruppe, A.Kąsinowski. Sprawozdanie z badań architektoniczno-
     archeologicznych klasztoru w Kołbaczu w latach 1960 - 61, t.VII (1961), s. 565 - 575, w
     1964 r., t. XI (1965), s. 503 - 514
11. Z.Radacki, P.Gartkiewicz, J.Widawski. Zamek biskupów kamieńskich w Karlinie, w.
     Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XI (1966), zesz. 3, s. 303 - 325
12. Zamki Zachodniopomorskie, Biuletyn P.P.Pracowni Konserwacji Zabytków, nr 8 (1968) 13. Dwór kurii biskupiej w Kamieniu Pomorskim, w. Rocznik Kamieński, II, 1967, s. 93 - 105 14. Rozwój przestrzenny i zabytkowa zabudowa Pyrzyc w XIII - XVIII w., w. Przegląd
     Zachodniopomorski, 1969, nr 3, s. 24 –
15. Zamek w Płotach, w. "Ziemia Gryficka", 1970-71, nr 2, s. 44-50
16. Z.Fafius, M.Glińska, Z.Radacki. Mecenat książąt zachodniopomorskich w XVI i XVII wieku,
     w. Funkcja Dzieła Sztuki, Warszawa 1972, s. 135 - 184
17. Zamki książęce księstwa Zachodnio-Pomorskiego, w. Sztuka Pomorza Zachodniego, pod
     red. Z.Swiechowskiego, Warszawa 1973, s. 139-180
18. Zamek Szczeciński w rysunkach J.J.Zeunera, w. Materiały Zachodnio-pomorskie, t.XVIII
     (1972), s. 453 - 458
19. Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976, s. 345, il. 255, Wyd.PWN
20. Przykład Szczecina w odbudowie ośródków staromiejskich, w."Ochrona Zabytków",
     1978, nr 1, s.
21. Początki zamków na Pomorzu Zachodnim, w. Zeszyty Naukowe Politechniki
      Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki,
      Politechniki Wrocławskiej, nr.12 Studia i Materiały, nr. 5, s. 77- 90 (1978)
22. Początki architektury na Pomorzu Zachodnim, w. Sztuka Pobrzeża Bałtyku, Warszawa 
     1978, s. 89 - 113
23. Dzieje architektury klasztoru w Kołbaczu, w. Kołbacz. Przeszłość i teraźniejszość, Szczecin
     1979, s. 71 - 84
24. Recenzja artykułów E.Cnotliwego i K.Rogosza w książce "Zamek książęcy w Szczecinie",
     Szczecin 1992, zamieszczona w Materiałach Zachodniopom., t.XXXIX (1993), s. 389-395
25. Recenzja pracy doktorskiej J.Kochanowskiej p.t. "Kultura artystyczna na dworze książąt
     szczecińskich w XVI w.", Szczecin 1996, zamieszczona w Materiałach Zachodniopom., 
     t. 43 (1997), s. 523 - 4
26. Burgen Hinterpommern, w. Burgen in Mitteleuropa. Handbuch, Stuttgart 1999, t.II,
      s. 269 – 274
27. Die Fürstenburg in Stettin/Szczecin, w. Burgen und Schlosser, R. 41 (2000), zesz. 1,
      s. 23 - 39
28. Problematyka zamkowa na Pomorzu Zachodnim a archeologia, w. "Instantia est mater
     doctrinae" Księga Pamiatkowa prof.W.Filipowiaka Szczecin 2001, s. 289 – 300
29. Die Fürstenburg in Rügenwalde/Pommern. Polnische Forschungergebnisse, w. Burgen
     und Schlosser, R. 4-6 (2005), zesz. 2, s. 14 - 27

    
Tłumaczenie - Zamek książęcy w Darłowie/ Pomorze. Wyniki badań...

30. Dalszy ciąg dyskusji o autorstwie rozbudowy zamku książęcego w Szczecinie w XVI 
     wieku, w. Materiaty Zachodniopom. s. 5-18, Nowa Seria, t. 1:2004, z. 2
31. Suplement "Sredniowiecznvch zamków Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976",
     w: Materialy Zachodniopomorskie, Nowa Seria, t. 2/3, 2005/2006, s. 5 - 48, il. 41 
32. redakcja monografii "1200 Jahre Osthofen”. Osthofen 1984 część opisowa zabytków
      miasta, fotografie i zebranie ikonografii
33. opracowanie materiaiów do tzw. topografii "Stadt Mainz - Vororte" Kulturdenkmaler in
      Rheinland - Pfalz, t. 2.3, Worms 1997, pod red. D.Krienke
34. Poszukiwanie kryteriów dzialanosci tworczej Henryka Brunsberga ze Szczecina
     w. Materiaty Zachodniopom. s. 5-57, Nowa Seria, t. IV/V:2007/2008, z. 2
35. Książęcy Zamek w Szczecinie. Uwagi o dziejach objektu., Koblencja 2014

36. Supplement zu: Zbigniew Radacki: „Mittelalterliche Burgen Pommern“, Warschau 1976

37. Bilder zum Suplement

38. Aneks do I. etapu budowy klasztoru cysterskiego w Kołbaczu